ترجمه ها

* شافنر، پاملا. “كاربرد كميته‌هاي كتابخانه‌اي در كتابخانه‌هاي تخصصي”. ترجمه سید مهدي طاهري. مجله الکترونیکی نما.

* هارست، لسلي. “كتابخانه تخصص در پرديس: نمونه‌اي از برنامه‌هاي آشنايي با كتابخانه با هدف مديريت، هيئت علمي، و كادر اداري”. ترجمه سید مهدي طاهري. مجله الکترونیکی نما.

* طاهري، سید مهدي. “ترجمه فارسي عناصر، تعاريف، و توضيحگرهاي طرح فراداده‌اي هسته دوبلين”.

* ماسانس، جولین (2006). کاربرد و مطالعات وب. ترجمه سید مهدی طاهری و سید محمد موسوی. در ویژه‌نامه نخستین کنفرانس مدیریت منابع اطلاعاتی وب. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

* طاهری، سید مهدی (1390). “واژه نامه انگلیسی-فارسی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)”. با ویراستاری سید رحمت¬الله فتاحی.

* طاهری، سید مهدی (1390). ” ترجمه عناصر و خصیصه‌های طرح فراداده‌ای توصیف شیء (MODS)”. پیوسته، دسترس پذیر: http://www.isko-iran.org/ . و پیوند یافته به صورت رسمی از وب سایت استاندارد مودس:

http://www.loc.gov/standards/mods/mods-schemas.html

* طاهری، سید مهدی؛ بختیاری، الناز (1391). “جدول تطبیقی اف. آر. بی. آر.، آر. دی. ای.، و یونی مارک”. پیوسته، دسترس پذیر:

* شيري، علي؛ كرافورد، روي (1391). “اصطلاحنامه‌هاي روي وب: روندها و تحولات جاري”. ترجمه سید مهدي طاهري؛ علي رضا اسفندياري مقدم، بهروز بيات. کتاب ماه کلیات، شماره  172 (فروردین 1391).

* اُسوالد، اَچیم؛ استراسمن، استفان (2012). نقش کتابخانه‌ها در حفظ و نگهداری داده های پژوهشی در آلمان: یافته های یک نظرسنجی. ترجمه سید مهدی طاهری و سید محمد موسوی. در مجموعه مقالات ایفلا 2012. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

Taheri, S. M. (2007), updater and translator.” MARC to Dublin Core Crosswalk -Persian

” http://dublincore.org/resources/translations

با تشكر!

بالا