دكتر سيد مهدي طاهري
***
7. Gavili Kilaneh. Nahid; Shekofteh. Maryam; Taheri. Seyed Mahdi; Kazerani. Maryam; Ghasemi. Monireh. “Designing a Metadata Application .Profile in academic libraries: A Case Study". Library Philosophy and Practice. Under review
8. Mohammadi Ostani. Morteza; CheshmehSohrabi. Mozaffar; Taheri, Seyed Mahdi. (2018). "To identify and determine the attributes of the Iranian-Islamic Information Contexts' Manuscripts as to Information and Knowledge Organization". Library Philosophy and Practice.Under review.
9. Taheri, Sayyed Mahdi; Khosrowjerdi, Mahmood (2018). The Impact of Syntax on the Interoperability among Metadata Standards: A Step towards Integrating Information Systems. Library Philosophy and Practice.
10. عضو پنل داوران دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی (1397).
فعالیت‌های جدید
1. تالیف مقاله طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتب دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی. مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی.
2.تالیف مقاله "بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. (پذیرش).
3. پذیرش مقاله "وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی منتخب دانشگاه‌ها با تاکید بر دانشگاه علامه طباطبائی". فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی.
4. عضو پنل نشست "همراستایی داده‌ها با اهداف سازمانی". کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. 8 دی ماه 1397.
5. تالیف مقاله "بازتعریف کسب و کار داده محور؛ پیش نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده محور". فصلنامه مطالعات راهبردی. (در دست داوری).
6. عضو کمیته علمی سیزدهمین دوره کنفرانس بین المللی "تجارت الکترونیک با تاکید بر اینترنت اشیاء IOT، ارزهای دیجیتالی ECDC2019". سالن همایش الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 29 فروردین 1398.

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Assistant Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا