دكتر سيد مهدي طاهري
***
7. انتشار کتاب . مدل مرجع کتابخانه ای ایفلا: مدل مفهومی اطلاعات کتابشناختی. نویسندگان پت ریوا؛ پاتریک لی بوف؛ مایا ژومر، ترجمه: فاطمه پازوکی، مهسا فردحسینی، ویراسته سیدمهدی طاهری. تهران: کتابدار. 1398.
8. انتصاب در کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی و متقاضیان استخدام گروه‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی. اردیبهشت ماه 1398.
9. Taheri, Sayyed Mahdi; Khosrowjerdi, Mahmood (2018). The Impact of Syntax on the Interoperability among Metadata Standards: A Step towards Integrating Information Systems. Library Philosophy and Practice.
10. تالیف مقاله: مقایسه عملکرد موتورهای کاوش وب در نمایه‌سازی و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای مبتنی بر روش داده‌های خرد. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی. دوره 4. شماره 16. صفحه 83 – 101.
فعالیت‌های جدید
1. تالیف مقاله "عوامل موفقیت در هوشمند سازی مدارس با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات". نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند. (در دست داوری).
2.Taheri, Seyed Mahdi. (2019). How to Improve the Metadata Interoperability at the IIIF Presentation API. in International Image Interoperability Framework (IIIF) Conference, June,24-28, hosted by the University of Göttingen, Göttingen, Germany.
3. پذیرش مقاله "وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی منتخب دانشگاه‌ها با تاکید بر دانشگاه علامه طباطبائی". فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی.
4. تالیف مقاله: راهبردهای فناورانه و مدیریت آموزشی نوین: رهبری و توسعه مدیریت فناوری اطلاعات با هوشمند سازی مدارس. نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی. دوره 4.
5. پذیرش مقاله "بازتعریف کسب و کار داده محور؛ پیش نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده محور". فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.
6. عضو کمیته علمی سیزدهمین دوره کنفرانس بین المللی "تجارت الکترونیک با تاکید بر اینترنت اشیاء IOT، ارزهای دیجیتالی ECDC2019". سالن همایش الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 29 فروردین 1398.

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Assistant Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا