دكتر سيد مهدي طاهري
***
7. دریافت جایزه مقاله برتر چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، 1397؛ برای مقاله "طراحی پروفایل کاربردی فراداده ای برای سازماندهی اشیای محتوایی: مطالعه موردی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"، همکاری مشترک با ناهید گویلی، مریم شکفته، مریم کازرانی، منیره قاسمی.
8. انتشار مقاله با عنوان "بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه های فراداده ای مبتنی بر روش ترکیبی داده های خرد و روش داده های پیوندی" در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات، دوره 33، شماره 2.
9. انتشار مقاله با عنوان "شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه های فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر دی ای)". پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. سال 7، شماره 2.
10. پذیرش مقاله "تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیما دات اُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیاء محتوایی وب". در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
فعالیت‌های جدید
1. برگزاری کارگاه آموزشی "کاربرد اصطلاحنامه در فرایند پژوهش" برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷.
2.workshop: Data Mining In Digital Libraries Environments. For Knowledge E Company. Dubai. 16 – 19 April. 2018
3. تالیف مقاله "وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی منتخب دانشگاه‌ها با تاکید بر دانشگاه علامه طباطبائی". در فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی (زیر چاپ).
4. عضو پنل جلسه کرسی ترویجی با عنوان "فناوری اینترنت اشیاء مبتنی بر محاسبات عاطفی برای تحول آموزش و یادگیری" در دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. 24 اردیبهشت ماه 1397.
5. سخنران علمی با عنوان " مفاهیم نوین در مدیریت دانش"، در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران. 24 اردیبهشت ماه 1397.
6. عضویت در کمیته علمی یازدهمین همایش ملی ادکا با عنوان " نقش کتابداران در اصلاحات اجتماعی و رفتارهای شهروندی" (1397).

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Assistant Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا