دكتر سيد مهدي طاهري
***
6. داوری طرح "اصطلاحنامه پزشکی فارسی ویرایش 3" در یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری. سازمان اسناد و کتابخانه ملی. 20 دی ماه 1399.
7. داوری پایان نامه "تحلیل نفوذ علم در جامعه با استفاده از شاخص های دگرسنجی و تحلیل هم واژگانی: مطالعه موردی پژوهش های تغییرات آب و هوا" در یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری. سازمان اسناد و کتابخانه ملی. 20 دی ماه 1399.
8. ارائه مقاله "شخصی‌سازی خدمات و نظام‌های توصیه‌گر: بازنمایی رویکرد کاربرمدار در سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی". در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.
فعالیت‌های جدید
1. تالیف مقاله "بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
2. تالیف مقاله "پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مولفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو." فصلنامه مطالعات دانش شناسی.
3. تالیف مقاله "Ranking of production and management risks of digital resources in digital libraries by means of Shanon Entropy and Fuzzy TOPSIS Techniques" The International Journal of Digital Content Management.
4. تالیف مقاله "Localization of Schema.org for describing Iranian-Islamic information context's manuscripts". Knowledge Organization. 2020.
5. عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی "international journal of digital content management". دانشگاه علامه طباطبایی. 1399.

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Assistant Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا