دكتر سيد مهدي طاهري
***
6. انتشار مقاله "بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌ محور". مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. دی 1401
7. پذیرش مقاله "تحلیل رفتار اطلاع‌جویی اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی براساس مدل رویدادی بلکین". در نهمین کنفرانس بین‌المللی وب پژوهی
8. انتشار مقاله "شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیماری‌های همه‌گیر: مطالعه کیفی تحلیل محتوا". فصلنامه علمی‌-پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، دوره 10، شماره 5: 145-164.
9. انتشار مقاله "شناسایی و تعیین انواع ویژه و صفات موجودیت‌های داده‌ای در بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش". پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
10. انتشار مقاله "شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین درکتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو 31000". پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
فعالیت‌های جدید
1. پذیرش مقاله "ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده با استفاده از روش فراترکیب". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
2. انتشار مقاله "طراحی صفات داده‌ای مستند مبتنی بر روش داده‌های خرد و بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های مبتنی بر آن". تحقیقات کتابدرای و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. زمستان 1401
3. انتشار مقاله بررسی الگوهای مدل کسب‌وکار داده‌محور". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
4. Published article: “Designing an RDA Application Profile for Academic Libraries: An Iranian Experience”, 17th International ISKO Conference. Denmark, Aalborg. 2022
5. Published article: “Localization of Schema.org for describing Iranian-Islamic information context's manuscripts”. Knowledge Organization.2020

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Associate Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Seyed-Taheri-2
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا