دكتر سيد مهدي طاهري
***
6. انتشار مقاله "شناسایی و تعیین انواع ویژه و صفات موجودیت‌های داده‌ای در بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش". پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
7. انتشار مقاله "شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تامین درکتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو 31000". پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
8. ارائه مقاله "کتابخانه‌های دانشگاهی به‌عنوان مراکز داده و رسانه در عصر تحول دیجیتالی". همایش کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سراسر کشور. تهران. 25 و 26 آبان 1400. دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه صنعتی شریف.
9. برگزاری کارگاه آموزشی رویکردهای نوین سازماندهی دانش. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اردیبهشت 1400 لغایت تیر 1400.
فعالیت‌های جدید
1. پذیرش مقاله "ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده با استفاده از روش فراترکیب". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
2. Published article: “Designing an RDA Application Profile for Academic Libraries: An Iranian Experience”, 17th International ISKO Conference. Denmark, Aalborg. 2022.
3. Published article: “Localization of Schema.org for describing Iranian-Islamic information context's manuscripts”. Knowledge Organization.2020.
4. انتشار مقاله "خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آن‌ها". پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 11، شماره 1: 84-108، بهار و تابستان 1400.
5. انتشار مقاله "شناسایی عوامل موثر بر هوشمندسازی مدارس در راستای حفظ سلامت جامعه به هنگام بیماری‌های همه‌گیر: مطالعه کیفی تحلیل محتوا". فصلنامه علمی‌-پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، دوره 10، شماره 5: 145-164.

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Associate Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Researchgate:
https://www.researchgate.net/profile/Seyed-Taheri-2
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا