دكتر سيد مهدي طاهري
***
7. عضو پنل نشست تخصصی "الگوهای مفهومی و سیستم‌های معنایی" در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.
8. ارائه مقاله "پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مولفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو"، در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.
9. ارائه مقاله "شخصی‌سازی خدمات و نظام‌های توصیه‌گر: بازنمایی رویکرد کاربرمدار در سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی". در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.
10. Taghva. Mohammad Reza; Taghavi Fard. Mohammad Taghi; Taheri. Seyed Mahdi; omidinia. Siavash. (2019). “Smart school development and implementation e-learning in developing countries- case study of Iran”. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Volume 9, S2. .
فعالیت‌های جدید
1. تالیف مقاله "واگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات و دانش: حرکت از وحدت به کثرت". پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
2.تالیف مقاله "تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیما.اُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
3. پذیرش مقاله "بازتعریف کسب‌وکار داده‌محور؛ پیش‌نیاز سیاستگذاری در الگوی اقتصاد داده‌محور". مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.
4. تالیف مقاله "کاربردپذیری اصطلاحات غیرموضوعی مورد استفاده در نمایه‌سازی منابع علوم اسلامی در فرایند بازیابی اطلاعات". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
5. تالیف مقاله "بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور." پژوهشنامه پردازش و مدیریت. اطلاعات.
6. Taghva. Mohammad Reza; Taghavi Fard. Mohammad Taghi; Taheri. Seyed Mahdi; omidinia. Siavash. (2019). “Smart school development and implementation e-learning in developing countries- case study of Iran”. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Volume 9, S2. .

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Assistant Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran
Email:
taherismster@gmail.com
sm.taheri@atu.ac.ir
website:
www.smtaheri.ir
ResearcherID:
I-2877-2013
Facebook:
www.facebook.com/sayyed.taheri
Orcid:
www.orcid.org/0000-0002-3305-5986
Linkedin:
www.linkedin.com/in/seyed-mahdi-taheri-3885a39b
Instagram:
dr._taheri
Telegram:
@DrSMTaheri

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا