دكتر سيد مهدي طاهري
***
8. دریافت جایزه مقاله برتر چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، 1397؛ برای مقاله "طراحی پروفایل کاربردی فراداده ای برای سازماندهی اشیای محتوایی: مطالعه موردی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"، همکاری مشترک با ناهید گویلی، مریم شکفته، مریم کازرانی، منیره قاسمی.
9. پذیرش مقاله با عنوان "بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه های فراداده ای مبتنی بر روش ترکیبی داده های خرد و روش داده های پیوندی" در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
10. پذیرش مقاله با عنوان "شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه های فراداده ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر دی ای)" در پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
11. پذیرش مقاله با عنوان " شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف آر بی آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی" در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
فعالیت‌های جدید
1. برگزاری کارگاه آموزشی "کتابخانه‌های دیجیتالی (2)". برای کتابخانه حضرت آیت العظمی بروجردی، قم. فروردین 1397.
2.workshop: Data Mining In Digital Libraries Environments. For Knowledge E Company. Dubai. 16 – 19 April. 2018
3. کارگاه آموزشی "سازماندهی موضوعی منابع اطلاعاتی". در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البزر. کرج. 16 شهریورماه 1396.
4. کارگاه آموزشی "مهارت‌های اطلاع‌یابی در وب". در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان قم. قم. 30 شهریورماه 1396.
5. کارگاه آموزشی "کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، رویکردها و چالش‌ها". برای مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم، کتابخانه آیت الله بروجردی. قم. مهرماه 1396.
6. کارگاه آموزشی "مبانی سازماندهی اطلاعات". مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تبریز، ارومیه. 21 مهرماه 1396.
7. کارگاه آموزشی "مبانی سازماندهی اطلاعات". مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان قزوین، قزوین. 2 آذرماه 1396.

Detailed CV can be downloaded here

فعالیت‌ها

گالری تصاویر

ارتباط با من

Seyed Mahdi Taheri, PhD
@ Assistant Professor
Department of Knowledge and Information Science, Allameh
,Tabataba’i University
Tehran, Iran

taherismster@gmail.com

كليه حقوق وب سايت متعلق به نويسنده مي باشد.

بازگشت به بالا يا از منو براي رفتن به قسمت هاي مختلف استفاده كنيد.

با تشكر!

بالا