مقالات همايش ها

طاهری، سید مهدی (1387). “طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد”. در مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی کتابخانه‌های دیجیتالی، تهران 1387؛ به کوشش شرکت پارس آذرخش. تهران: سبزان.

طاهری، سید مهدی (1388). “تاثیر و تاثر دانش سازماندهی اطلاعات و دکتر فتاحی”. در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت اندیشمند گرانمایه استاد دکتر سید رحمت الله فتاحی. مشهد، آذرماه 1388. تهران: چاپار.

طاهري، سید مهدي (1390). “مقايسه كارايي طرح فراداده‌اي هسته دوبلين و قالب فراداده‌اي مارك 21 در سازماندهي منابع اطلاعاتي شبكه جهاني وب”. در همایش رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات، اسفند 1385. تهران: کتابدار.

امیرحسینی، مازیار؛ یعقوب‌نژاد، محمد هادی؛ نجیبی، مهدی؛ متقی‌نژاد، مرتضی؛ حری، عباس؛ طاهری، سید مهدی (1391). طرح تدوین اصطلاحنامه کلان علوم اسلامی: حرکت از کثرت به وحدت. در مجموعه مقالات اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی، قم، 1386. تهران: کتابدار.

طاهری، سید مهدی (1391). استاندارد آر. دی. ای. و بازنمایی شبکه دانش بافت انتشارات اسلامی: لزوم بازنگری و بومی سازی. ارائه شده در نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی-اسلامی، 31 اردیبهشت 1391. تهران: دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی-اسلامی (مقاله برگزیده کمسیون طبقه بندی علوم).

طاهری، سید مهدی (1391). بررسی تاثیر بستر نحوی بر میانکنش‌پذیری استانداردهای فراداده‌ای: گامی در راستای یکپارچه‌سازی نظام‌های اطلاعاتی. ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب.

گویلی، ناهید؛ شکفته، مریم؛ طاهری، سید مهدی؛ کازرانی، مریم؛ قاسمی، منیره (1397). طراحی پروفایل کاربردی فراداده ای برای سازماندهی اشیای محتوایی: مطالعه موردی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی، اردیبهشت 1397، تهران. به کوشش دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهی).

Taheri, Seyed Mahdi.(2019). How to Improve the Metadata Interoperability at the IIIF Presentation API. in International Image Interoperability Framework (IIIF) Conference, June,24-28, hosted by the University of Göttingen, Göttingen, Germany.

طاهری، سیدمهدی؛ فتحیان، اکرم. “پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مولفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو”، سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.

جان محمدی، فریبا؛ طاهری، سیدمهدی. “شخصی‌سازی خدمات و نظام‌های توصیه‌گر: بازنمایی رویکرد کاربرمدار در سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی”. سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.

طاهری، سیدمهدی؛ شکرزاده هشترودی، نگین. “کتابخانه‌های دانشگاهی به‌عنوان مراکز داده و رسانه در عصر تحول دیجیتالی”. همایش کتاخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سراسر کشور. تهران. 25 و 26 آبان 1400. دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه صنعتی شریف.

با تشكر!

بالا