كارگاه هاي آموزشي

دوره آموزشي “نمايه سازي و چكيده نويسي (مقدماتي تا پيشرفته)”. براي مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1385.

دوره آموزشي “فهرستنويسي”. براي مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1385.

“كتابخانه‌هاي ديجيتالي: مفهوم، سير تحول تاريخي، و رويكردهاي نوين”. براي اتحاديه انجمن‌هاي علمي –  دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني ايران، قم، سازمان ملي جوانان، ارديبهشت ماه 1386.

“سازماندهي منابع الكترونيكي”. براي اتحاديه انجمن‌هاي علمي – دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني ايران. اهواز، دانشگاه شهيد چمران، ارديبهشت ماه 1386.

“آشنايي با طرح فراداده‌اي هسته دوبلين و بررسي كاركردهاي آن در سازماندهي اشياي شبه مدرك شبكه جهاني وب”. برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

“سازماندهي منابع الكترونيكي”. براي موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع). اصفهان، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)، مهر ماه 1386.

فهرستنويسي منابع الكترونيكي“. براي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران و مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، دی ماه 1386.

“سازماندهي اشياي محتوايي كتابخانه هاي ديجيتالي”. براي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران و مركز اطلاعات و مدارك اسلامي. قم، مركز همايش هاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 25 اسفند ماه 1386.

“سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 7 – 9 خرداد ماه 1387.

“مدیریت اطلاعات در کتابخانه دیجیتالی”. برای موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. قم، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان (دفتر قم)، 18-25  تیر ماه 1387 .

“کتابخانه های دیجیتالی: مفاهیم، ساختار، فناوری ها، و رویکردهای نوین”. برای سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور (وابسته به جهاد دانشگاهی). تهران: سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور، 14 مرداد ماه 1387.

“زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) و کاربرد آن در مدیریت اطلاعات”.  برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 14 آذرماه 1387.

“دوره تخصصی نمایه سازی و چکیده نویسی”. برای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، بهمن و اسفندماه، 32 ساعت 1387.

کارگاه آموزشی “فرایند تدوین اصطلاحنامه با استفاده از استانداردهای ISO 2788 و Z39.19”. برای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 16 اردیبشت ماه 1388 .

کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش”. برای موسسه خانه کتاب ایران و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. تهران، 22  اردیبهشت ماه 1388.

کارگاه آموزشی “اطلاع یابی در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و فرهنگسرای سالمند. تهران،  21 خرداد ماه 1388.

کارگاه آموزشی “مدیریت اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی”. برای وزارت امور خارجه؛ با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دو روزه، شهریور و مهرماه 1388.

کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش”. برای نهاد کتابخانه های عمومی قم. قم، تالار الغدیر، 30 آبان ماه 1388.

کارگاه آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها در کتابخانه های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه ها، موزه ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، 3 و 4 آذرماه 1388.

کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه خراسان. مشهد، دانشگاه فردوسی، 5 اذرماه 1388.

کارگاه آموزشی “زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) و کاربرد آن در مدیریت اطلاعات. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و موسسه پژوهشی و آموزشی پارس آذرخش. تهران، سازمان اسناد جمهوری اسلامی ایران، 1388.

کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش (2)”. برای موسسه خانه کتاب. تهران، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 19 اردیبهشت 1389.

کارگاه آموزشی “کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، ساختار، فرایندها، و رویکردهای نوین”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، و دانشگاه پیام نور اصفهان، شهریورماه 1389.

کارگاه آموزشی “میانکنش پذیری استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شهریورماه 1389.

کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش (1)”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شهریورماه 1389.

کارگاه آموزشی “جستجوهای فوق پیشرفته در موتورهای کاوش (2)”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شهریورماه 1389.

کارگاه آموزشی “استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی: حرکت به سوی ایجاد نظام‌های هستی شناسانه”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان، آبان ماه 1389.

دوره آموزشی “مدیریت کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای کتابخانه مرکزی دانشگاه امیر کبیر. تهران، آذر- فروردین ماه 1389 (28 ساعت).

کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجوی در محیط وب و پایگاه‌های تخصصی پزشکی”. برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، 18 آذرماه 1389.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. تهران، 6 دی ماه 1389.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (1)”. برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. تهران، 30 تیرماه 1390.

دوره آموزشی “نمایه سازی پیشرفته”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء. قم، 6-15 شهریورماه 1390.

کارگاه آموزشی “الگهوهای مفهومی و تولید دانش: مروری بر الگوهای مفهومی کتابخانه‌ای”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 11 مهرماه 1390.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای محتوایی بر اساس استانداردهای توصیف و دسترسی به منبع (RDA)” و طرح فراداده‌ای توصیف شیء (MODS)”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 13-14 مهرماه 1390.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (1)”. برای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 25-26 مهرماه 1390.

کارگاه آموزشی “توصیف محتوای موضوعی نسخ خطی آستان قدس بر اساس اصطلاحنامه”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه­ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،11-12 آبان ماه 1390.

کارگاه آموزشی “همگرایی استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات: حرکت از کثرت به وحدت”. برای کنسرسیوم محتوای ملی (کارگاه جانبی نخستین همایش کنسرسیوم محتوای ملی). تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،28 آبان ماه 1390.

دوره آموزشی “نمایه سازی پیشرفته”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء. قم، آذر و دی‌ماه 1390.

کارگاه آموزشی “PREMIS: فراداده برای نگهداری اشیای دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 12 بهمن 1390.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد، 13 بهمن 1390.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای دانشگاه هنر اصفهان. ساختمان معاونت پژوهشی، 23-24 فروردین 1391.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. تهران، 27 و 28 اردیبهشت ماه 1391.

کارگاه آموزشی “فهرستنویسی کتاب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. همدان، 29 اردیبهشت ماه 1391.

کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجو در موتورهای کاوش وب”. برای فرهنگسرای اشراق. تهران، 8 تیرماه 1391.

کارگاه آموزشی “فهرستنویسی کتاب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. تهران، 10-11 تیرماه 1391.

کارگاه آموزشی “آشنایی با مجموعه قواعد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)”. برای مرکز اطلاع رسانی منطقه ای علوم و فناوری و شرکت پارس آذرخش. شیراز، 21 تیرماه 1391.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه های دیجیتالی”. برای دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی. مشهد، 28 و 29 تیرماه 1391.

کارگاه آموزشی “نظام های بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و شرکت پارس آذرخش. مشهد، 8 شهریورماه 1391.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. اهواز، 18 آبان ماه 1391.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش. کیش، 30 آبان الی 2 آذر ماه 1391.

کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجو در موتورهای کاوش وب (1)” برای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. تهران، 29 بهمن و 6 اسفندماه 1391.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. قم، 8  بهمن ماه 1391.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اطلاعات”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بوشهر، 16 اسفندماه 1391.

کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و چیکده‌نویسی”. برای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و باغ موزه دفاع مقدس. بوشهر، 8 اردیبهشت ماه 1392.

کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی تهران. تهران، 14 اردیبهشت ماه 1392.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران، 15 اردیبهشت ماه 1392 .

کارگاه آموزشی “میانکنش‌پذیری کتابخانه‌های دیجیتالی و موتورهای کاوش”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد،22 خردادماه 1392.

کارگاه آموزشی “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها: با تاکید بر بافت مدیریت اطلاعات”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، 23 خردادماه 1392 .

کارگاه آموزشی “تدوین اصطلاحنامه: رویکردها و رهنمودهای عملی”. برای سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مشهد، 25-26 خردادماه 1392.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای دیجیتالی”. برای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قم، 30 تیرماه و 5 مردادماه 1392.

کارگاه آموزشی “شیوه‌های جدید ارائه فراداده به موتورهای کاوش: خرده‌های غنی و بهینه‌سازی موتورهای کاوش. مشهد، 25 و 26 مهر ماه 1392.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علم اطلاعات ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه آذربایجان. تبریز، دانشگاه تبریز، 24 آبان ماه 1392.

دوره آموزشی “سازماندهی اطلاعات و دانش (1)”. برای کتابخانه‌های آستان مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و حضرت عباس (ع). عراق (کربلای معلا)، 14 سپتامبر الی 5 اکتبر 2013.

کارگاه آموزشی “معیارهای ارزیابی و انتخاب نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی”. برای نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 8 بهمن ماه.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، 13-14 اسفندماه 1392.

کارگاه آموزشی “داده‌های پیوندی: مفاهیم و استانداردها”. برای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، 15 اسفندماه 1392.

کارگاه آموزشی “خرده‌های غنی: داده‌های خرد، قالب‌های خرد، و چهارچوب توصیف منبع (خصایص). برای موسسه خانه کتاب. تهران: بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، سرای اهل قلم، 12 اردیبهشت ماه 1393.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. اصفهان، 11 اردیبهشت ماه 1393.

کارگاه آموزشی “خرده‌های غنی”. برای دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 3 تیرماه 1393.

کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. برای دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 18 – 20 خردادماه 1393.

کارگاه آموزشی “فهرستنویسی کتاب”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. کرمانشاه، 10 مهرماه 1393.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای دیجیتالی”. برای دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 3 و 10 آبان ماه 1393.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 29 آذرماه 1393.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (1)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 22 بهمن ماه 1393.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (2)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 6 اسفندماه 1393.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (3)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 20 اسفندماه 1393.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. کرمان، 16 اسفندماه 1393.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. گرگان، 22 اسفندماه 1393.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. تبریز، 27 اسفندماه 1393.

دوره آموزشی “سازماندهی اطلاعات و دانش (2)”. برای کتابخانه‌های آستان مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و حضرت عباس (ع). عراق (کربلای معلا)، 11 ژانویه الی 21 ژانویه 2014.

دوره آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه در فرایند پژوهش”. برای بخش مطالعات و پژوهش‌های اسلامی آستان مقدس حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع). عراق (کربلای معلا)، 22 ژانویه الی 25 ژانویه 2014.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (4)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 9 اردیبهشت ماه 1394.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب (5)”. برای دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 30 اردیبهشت ماه 1394.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات و دانش”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. اراک، 21 خردادماه 1394.

کارگاه آموزشی “فهرستنویسی و رده‌بندی پیشرفته”. برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. تهران، 25 خردادماه 1394.

دوره آموزشی “نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی”. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی سيد علی خامنه ای (مد ظله العالی). خرداد الی تیرماه 1394.

کارگاه آموزشی “مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی”. ویژه دوره دانش‌افزایی. برای معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 8-9 شهریور 1394.

کارگاه آموزشی “شیوه تدوین مقالات پژوهشی”. برای دانشگاه علوم انتظامی. تهران، 6 آبان ماه 1394.

کارگاه آموزشی “نظام‌های رده‌بندی”. برای کتابخانه‌های عمومی سازمان منطقه آزاد کیش. کیش، 12-13 آبان ماه 1394.

کارگاه آموزشی “چگونه یک موتور کاوش شخصی بسازیم؟”. برای دانشگاه علامه طباطبائی (ره). تهران، 28 آذرماه 1394.

کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی و تدوین اصطلاحنامه”. برای پژوهشگاه قوه قضائیه. تهران، آبان الی بهمن ماه 1394.

کارگاه آموزشی “مهارت‌های اطلاع‌یابی برای کتابداران”. برای کتابخانه‌های عمومی سازمان منطقه آزاد کیش. کیش، 23-24  تیرماه 1395.

کارگاه آموزشی “فناوری‌های اطلاعاتی نوین در خدمت کتابخانه‌های معاصر”. برای موسسه دولتی فرهنگ و هنر مسکو (مگیک). خیمکی، 12 خردادماه 1395.

کارگاه آموزشی “چگونه یک موتور کاوش شخصی بسازیم؟”. برای رایزنی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. مسکو، 11 خردادماه 1395.

کارگاه آموزشی “نمایه سازی ماشینی: رویکردها و ابزارها”. برای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم، سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی، 21 تیرماه 1395.

کارگاه آموزشی “ظرفیت‌شناسی علم اطلاعات و مدیریت دانش”. برای موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی. تهران، 7 مردادماه 1395.

کارگاه آموزشی “وبینار داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها”. به صورت ویدئو کنفرانس در مؤسسه‌ی آرموک، با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. 18 آذرماه 1395.

کارگاه آموزشی “طراحی راهبردهای جستجو در موتورهای کاوش وب”. برای دانشجویان ایرانی مقیم مسکو. در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. آبان ماه 1395.

کارگاه آموزشی “استانداردهای مدیریت اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای مدیران و کارشناسان انستیتوی علم اطلاعات در علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه. اینیون. آبان ماه 1395.

کارگاه آموزشی “سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه‌های دیجیتالی”. برای همکاران کتابخانه مجازی ایران و اسلام. در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. آبان ماه 1395.

کارگاه آموزشی “وبینار داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها”. در موسسه آرموک، با همکاری کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. 2 دی ماه 1395.

کارگاه آموزشی ” سیستم های جستجو و بازیابی اطلاعات و دانش در کتابخانه‌های دیجیتالی “. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” پروتکل‌ها و استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی “. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” ساختار، معماری و قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، ساختار، معماری و ویژگی‌ها”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” سازماندهی و پردازش اطلاعات و دانش در کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. 5 – 14 مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی”. محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه. مرداد ماه 1396.

کارگاه آموزشی “سازماندهی موضوعی منابع اطلاعاتی”. در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز. کرج. 16 شهریورماه 1396.

کارگاه آموزشی “مهارت‌های اطلاع‌یابی در وب”. در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان قم. قم. 30 شهریورماه 1396.

کارگاه آموزشی “کتابخانه‌های دیجیتالی: مفاهیم، رویکردها و چالش‌ها”. برای مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم، کتابخانه آیت الله بروجردی. قم. مهرماه 1396.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات”. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان تبریز، ارومیه. 21 مهرماه 1396.

کارگاه آموزشی ” آشنایی با مفاهیم و ساختارهای کتابخانه‌های دیجیتالی برای کتابداران و مدیران کتابخانه های عضو مکتا “. مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم. آذرماه 1396.

کارگاه آموزشی ” فهرستنویسی: اصول و روش‌ها”. حوزه علمیه خواهران استان قزوین. آذرماه 1396.

کارگاه آموزشی “مبانی سازماندهی اطلاعات”. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان قزوین، قزوین. 2 آذرماه 1396.

کارگاه آموزشی ” استانداردهای جدید در کتابخانه‌های  دیجیتالی”. عراق، کربلا. دی ماه 1396.

کارگاه آموزشی ” کاربرد اصطلاحنامه در فرآیند پژوهش “. حوزه علمیه خواهران استان قم. دی ماه 1396.

کارگاه آموزشی “کتابخانه‌های دیجیتالی (2)”. کتابخانه حضرت آیت العظمی بروجردی، قم. فروردین 1397.

Data Mining In Digital Libraries Environments. For Knowledge E Company. Dubai. 16 – 19 April. 2018

دبیر علمی کارگاه بین المللی ” عصر نوین فناوری های نوین کوانتومی”، کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. 19 اردیبهشت ماه 1397.

کارگاه آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه در فرایند پژوهش” برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان، اصفهان، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷.

کارگاه آموزشی “مدیریت داده‌ها در محیط کتابخانه‌های دیجیتالی”. عراق، کربلا. دی ماه 1397.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 31 خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “شیوه های تدوین مقالات علمی: مقالات مفهومی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 31 خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “شیوه های تدوین مقالات علمی: مقالات پژوهشی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “شیوه های تدوین مقالات علمی: مقالات فنی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “شیوه های تدوین مقالات علمی: مقالات انتقادی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. خرداد 1398.

کارگاه آموزشی ” شیوه های تدوین مقالات علمی: مقالات مروری”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “مهارت‌های پژوهشی: تألیف کتاب”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “مبانی علم‌سنجی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. خرداد 1398.

کارگاه آموزشی “هستی‌شناسی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 1398.

کارگاه آموزشی “کتابخانه دیجیتال”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 1398.

کارگاه آموزشی “نمایه‌سازی ماشینی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 1398.

کارگاه آموزشی “تدوین رساله و پایان‌نامه”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 1398.

کارگاه آموزشی “سواد اطلاعاتی و مهارت‌های پژوهشی”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 1398.

کارگاه آموزشی “کاربرد اصطلاحنامه در فرایند پژوهش”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. بهمن و اسفند 1398.

کارگاه آموزشی “پژوهش در محیط وب”. کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. فروردین 1399 لغایت تیر 1400.

کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع، کارگروه پیاده‌سازی استاندارد آردی‌ای در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علامه طباطبائی و شهید بهشتی. اردیبهشت 1398-تاکنون.

کارگاه آموزشی “رویکردهای نوین سازماندهی دانش”. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اردیبهشت 1400 لغایت تیر 1400.

کارگاه آموزشی “شیوه‌های تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری” . کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی، قم. 1400.

کارگاه آموزشی فهرست‌نویسی و توصیف منابع اطلاعاتی. اداره توسعه و تأمین منابع پژوهشی. 12 اسفند 1400.

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه‌ها و شبکه‌های کتابشناختی. اداره توسعه و تأمین منابع پژوهشی. 19 اسفند 1400.

با تشكر!

بالا