طرح‌های پژوهشی

طاهری، سید مهدی (1384). “طرح مطالعاتی کتابخانه دیجیتالی علوم اسلامی”. با مقدمه و راهنمایی دکتر رحمت الله فتاحی. به سفارش معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1384.

طاهری، سید مهدی (1385). “ساختار، اهداف و شرح وظایف مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی”. زیر نظر شورای سیاستگذاری مرکز. برای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1384.

طاهری، سید مهدی (1387). “طرح اصلاح ساختار کتابخانه دیجیتالی تبیان”. به سفارش موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نور، 1387.

طاهری، سید مهدی (1387). “کتابخانه های دیجیتالی: استانداردها، بستر فنی، و الگوی معماری”.  به سفارش سازمان فعالیت های قرآنی دانشجویان کشور (وابسته به جهاد دانشگاهی)، 1387.

طاهری، سید مهدی (1389). “ساختار سازمانی و سامانه ستاد مسأله یابی دینی: بر اساس مدل معماری سازمانی و سیستم هستی شناختی”. به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ با حمایت بنیاد ملی نخبگان، 1389.

طاهری، سید مهدی (1389). “الگوی اطلاع یابی (مسأله یابی) ستاد مسأله یابی دینی”. به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

طرح پژوهشی “امکان سنجی ایجاد آرشیو وب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج ا ا (فاز اول طرح پژوهشی آرشیو وب ایران). مشاور: سید مهدی طاهری.

http://www.nlai.ir/%5CPortals%5C0%5CFiles%5Cform-tarh-pajoheshi.pdf

طاهری، سید مهدی (1390). “استانداردها و پروتکل‌های تبادل محتوای الکترونیکی”. به سفارش کنسرسیوم محتوای ملی.

طاهری، سید مهدی (1391). پروپوزال اصطلاحنامه معارف رضوی. به سفارش بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.

طاهری، سید مهدی (1391). پروپوزال شبکه دانش علوم حوزوی. به سفارش شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم.

طاهری، سید مهدی (1391). پروپوزال ایجاد و توسعه نظام‌های معنایی حوزه علوم اسلامی. به سفارش پژوهشگاه فضای مجازی.

گلینی مقدم، گلنساء؛ طاهری، سید مهدی (1395). تعیین جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی با توجه به شاخص‌های رتبه بندی بین المللی. دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

طاهری، سید مهدی (1395). ترجمه متن کامل استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) و ارائه مثال‌های فارسی برای آن. دانشگاه علامه طباطبائی.

شکفته، مریم؛ گویلی کیلانه، ناهید؛ طاهری، سید مهدی (1395). طراحی پروفایل کاربردی فراداده ای و ثبت فراداده برای سازماندهی اشیای محتوایی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

با تشكر!

بالا