شرکت در دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی “مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی”. ویژه دوره دانش‌افزایی. برای معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره). تهران، 8-9 شهریورماه 1394.

کارگاه آموزشی “روش آینده پژوهشی”. مدرس دکتر حسین سلیمی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم‌افزار روش تحقیق کیفی Nvivo”. مدرس دکتر ندا ساعی‌پور. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

کارگاه آموزشی ” تدوین و ارزیابی چارچوب پروپوزال‌های دکتری و نحوه گزارش تحقیقات کیفی “. مدرس دکتر محمود مهرمحمدی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

کارگاه آموزشی “آشنایی با آئین‌ تشریفات بین‌المللی”. مدرس علی‌محمد بیدارمغز. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

کارگاه آموزشی “روش مطالعه زمینه‌ای (Grounded Theory)”. مدرس دکتر محمدسعید ذکایی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

کارگاه آموزشی “تحلیل روایت”. مدرس دکتر محمدسعید ذکایی. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

کارگاه آموزشی “تحلیل محتوا”. مدرس دکتر علی دلاور. دانشگاه علامه طباطبایی (ره). چابکسر، هتل آهوان، 1393.

 دوره آموزشی Information Technology Infrastructure Library (ITIL) در سطح Foundation. شرکت ویرا جهان گستر. تهران، 1387.

کارگاه آموزشی “روش نوشتن مقاله تحقیقی”. مدرس: سید رحمت‌الله فتاحی. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. تهران، 1384.

با تشكر!

بالا