نشست های تخصصی

عضو پنل داوران همایش ملی “اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی”. برای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). آبان 1386.

عضو پنل “نشست هستی شناسی و اصطلاح نامه ها”. سرای اهل قلم؛ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. تهران، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 1387.

عضو کمیته علمی “اولین همایش تخصصی کتابخانه های دیجیتالی”. تهران، سی دی ماه 1387. برگزار کننده: شرکت پارس آذرخش.

عضو کمیته علمی “نخستین همایش تخصصی کتابخانه دیجیتال”. به کوشش شرکت پارس آذرخش. تهران، دی ماه 1387.

عضو کمیته علمی همایش ملی “کتابخانه‌های دیجیتالی: چارچوب‌ها و چالش‌های طراحی، بومی سازی، و پیاده سازی، با تاکید بر علوم و فرهنگ اسلامی”. برای انجمن کتابخانه های دیجیتالی اسلامی. اصفهان، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام). اسفند ماه 1388.

عضو پنل نشست تخصصی “استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 17 اردیبهشت 1389.

عضو پنل نشست علمی “تکنولوژی RFID و بهبود کیفیت خدمات اطلاعاتی”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 19 اردیبهشت 1389 (دبیر نشست).

عضو پنل نشست نقد و بررسی کتاب “سازماندهی و فهرستنویسی منابع دیجیتالی. ترجمه دکتر زهیر حیاتی و علی اکبر خاصه”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم (غرفه دیدار). تهران، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 21 اردیبهشت 1389.

عضو پنل نشست “معیارهای انتخاب نرم افزار کتابخانه دیجیتالی”. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم، 14 اردیبهشت 1390 (دبیر نشست).

عضو پنل نشست “سیر تحول قواعد فهرستنویسی”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 16 اردیبهشت 1390.

عضو پنل نشست “بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 19 اردیبهشت 1390.

عضو پنل نشست “چالش‌های پیاده سازی فراداده‌ها کتابخانه‌ای در ایران”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 21 اردیبهشت 1390.

عضو پنل نشست “رویکردهای دانش‌مدار در سازماندهی علم کلام”. برای موسسه خانه کتاب، سرای اهل قلم. بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 23 اردیبهشت 1390 (دبیر نشست).

عضو پنل نشست “کتابخانه‌های دیجیتالی” برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تهران، پنجمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی. مصلای تهران (مهرماه 1390).

عضو پنل جلسه کرسی ترویجی با عنوان “فناوری اینترنت اشیاء مبتنی بر محاسبات عاطفی برای تحول آموزش و یادگیری” در دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. 24 اردیبهشت ماه 1397.

عضو پنل نشست “کتابخانه‌های دانشگاهی” چهارمین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران، 26 و 27 آبان 1397.

عضو کمیته علمی همایش “یادمان علامه سید محمد حسین طباطبائی: تشیع و مختصات فرهنگ شیعی”. دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، آبان 1397.

عضو پنل نشست هم‌اندیشی ” توانمندسازی و آموزش مداوم کتابداران دانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های آنان” در چهارمین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران، 26 و 27 آبان 1397.

عضو پنل نشست “همراستایی داده‌ها با اهداف سازمانی”. کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. 8 دی ماه 1397.

عضو کمیته علمی سیزدهمین دوره کنفرانس بین المللی “تجارت الکترونیک با تاکید بر اینترنت اشیاء IOT، ارزهای دیجیتالی ECDC2019”. سالن همایش الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 29 فروردین 1398.

عضو پنل نشست تخصصی “الگوهای مفهومی و سیستم‌های معنایی” در سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی: پردازش  و سازماندهی اطلاعات و دانش. تهران. 28 بهمن ماه 1398. دانشگاه علامه طباطبائی.

سخنران علمی نشست علمی هستی شناسی. قم. کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی کتابخانه مسجداعظم. 1397.
عضو پنل نشست تخصصی “ما و آینده: تحولات نوپدید در علوم اطلاعات، کتابخانه‌ها و آرشیوها”. تهران. کتابخانه ملی ایران. آبان ماه 1398.
عضو پنل نشست تخصصی “آینده فهرستنویسی: چالش‌ها و رویکردها”. تهران. کتابخانه ملی ایران. آبان ماه 1398.

عضو ‌پنل نشست تخصصی ” مقدمه ای بر نظام های معنایی”. تهران. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. بهمن 1399.

عضو ‌پنل نشست تخصصی “بررسی و تحلیل استاندارد فراداده‌ای EBU CORE و استاندارد مفهومی RIC”. تهران. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. 30 فروردین 1400.

عضو پنل نشست تخصصی “اشتباهات رایج در سازماندهی دانش”. تهران. کارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سند پژوهشی اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی با همکاری شاخه ایرانی ایسکو. 10 آبان ماه 1400.

عضو پنل تخصصی و کمیته علمی مدیریت دانش و تجربه. هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (پیش نشست‌های آنلاین کمیته دانش و تجربه). 9 آذر 1400.

با تشكر!

بالا