فعالیت های ویراستاری

عضو هیئت تحریریه مجله “مطالعات دانش‌شناسی”. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

عضو هیئت تحریریه مجله “مدیریت دانش اسلامی”. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.

عضو پنل داوران فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت و پردازش اطلاعات.

عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی دانش شناسی (علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی).

عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران).

عضو پنل داوارن فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات کتابخانه‌های عمومی و اطلاع رسانی.

عضو پنل داوران جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.

عضو پنل داوران فصلنامه خدمات و نظام‌های اطلاعاتی.

عضو پنل داوارن فصلنامه علمی-پژوهش پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی.

عضو پنل داوران شورای پژوهشی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

عضو پنل داوران نشریه کتاب ماه کلیات.

عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی گنجینه اسناد.

عضو پنل داوران “نشر الکترونیک: رویکردها و مسائل”. هفتمین همایش ملی ادکا.

عضو پنل داوران فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.

همکار ویژه کتاب ماه کلیات. ویژه نامه همایش ملی “اصطلاحنامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی”. شماره 118 (آبان ماه 1386).

عضو پنل داوران جشنواره بین‌المللی فارابی (چهارمین (1389)، پنجمین (1390)، ششمین (1391) جشنواره).

عضو پنل داوران نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (1391).

عضو پنل داوران همایش محتوای ملی در فضای مجازی (1391).

عضو پنل داوران نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب (1391).

دبیر مهمان ویژه‌نامه “پژوهش در محیط وب” کتاب ماه کلیات (1392).

عضو پنل داوران  نخستین کنفرانس کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده (1392).

عضو پنل داوران هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی (1392).

عضو پنل داوران دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی (1397).

 

مجلات بین‌المللی

عضو پنل داوران مجله بین‌المللی International Journal of Information Science and Management.

عضو پنل داوران مجله بین‌المللی The Electronic Library  (ISI ranked Journal)  از پایگاه Emerald.

با تشكر!

بالا